[javascript protected email address]
Björn: 0705-54 39 96
Mikael: 0709-46 63 73

Retention roof

Dagvattenfördröjande gröna tak som är utformat för att kunna använda ett större urval av växter som perenna plantor, vilda blommor, buskar etc. samt även publika tak. Många kommuner växer i rask takt, något som glöms bort eller är väldigt kostsamt att åtgärda är avloppsnäten, problemen uppkommer när man hårdgör och bebygger ytor som tidigare var bevuxna, rören har sin diameter och ligger där dom ligger nedgrävda för att ta emot ännu mer dagvatten, med våra dagvattenfördröjande system kan vi minimera belastningen på avloppsnäten vid nederbörd.

Egenskaper

 • Stort urval av växter
 • Livsmiljö för fjärilar, bi och andra nyttoinsekter
 • Lång livslängd
 • Vattenhållande upp till 150mm nederbörd
 • Fungerar även på stenlagda tak/ytor
 • Avrinning justerbar till mindre än 1 l/s med Flow Control

Teknisk data

 • Vikt: 90-520 kg/m2
 • Bygghöjd: 90-460mm
 • Takets lutning: 0-5° (0-9%)
 • Vegetationstyp: Buskar-vedartade växter - sedum - ängblommor - örter - gräsmattor mm.
 • Avrinningskoefficient från Cs= 0.01
 • Vattenmagasin ca. 21-150 l/m2
1. Svenska Naturtak sedum - ört

Svenskodlade vegetationsmattor för snabb och säker etablering, tjocklek från 30mm. Krympfri stomme av cocosfiber med plastarmering, storlek 1 x 1.2m. Biokol kan blandas i sedummattan om så önskas. Torräng resp Svenskäng.

Se PDF

2. Svenska Naturtak odlingssubstrat

Detta substrat är specifikt för extensivt tak med relativt låg vikt, stor porvolym som ger rötterna gott om syre för att förhindra "sur" växtbädd som ger mossa stor chans att konkurrera ut växterna, substratet har mycket god vattenhållande förmåga. Rek mängd minst 60 liter/kvm. Biokol kan tillsättas.

Se PDF

3. Optigreen fleecematta typ 105

Förhindrar fina partiklar att rinna ner till dräneringslagret och täppa igen dräneringshålen.

Se PDF

Optigreen inspektionsbrunn

Se PDF

4. Meander 30

Plastpanel tillverkad av djupdragen återvunnet HDPE för användning på extensiva gröna tak med lutningar upp till 5 °.

Kanalsystem för dränering med en stark fördröjande avrinning.

Se PDF

5. Optigreen skydds och vattenförvarings matta RMS 300

Förhindrar skador på takmembranet.

Se PDF

Svenska Naturtak AB

Adress:
Borrebackevägen 73
218 74 Tygelsjö

Mikael Blihagen
0709-46 63 73
[email protected]

Björn Jacobsson
0705-54 39 96
[email protected]

E-post:
[javascript protected email address]

Ekebo Gård

Address:
Gessie Byaväg 10, Vellinge

Telefon:
Johan Larsson 0708-183220
Kristina Torstensson 0703-622740

Email: [email protected]

Visning och hämtande privatkunder