[javascript protected email address]
Björn: 0705-54 39 96
Mikael: 0709-46 63 73

Naturtak – Biotop – Äng

Semiintensivt grönt tak som är utformat för att kunna använda ett större urval av växter som perenna plantor, vilda blommor, buskar, gräs, örter, sedum mm. med minimalt underhåll.

Egenskaper

 • Olika bygghöjder tillgängliga
 • Stort urval av växter, mattor, frö och pluggplantor
 • Gröna tak med biodiversitet
 • Livsmiljö för fjärilar, bi och andra nyttoinsekter
 • Färgrikt med blommande växter
 • Hög vattenupptagningsförmåga
 • Biokol kan blandas i substratet och växtmattan om så önskas

Teknisk data

 • Vikt: 100-300 kg/m2
 • Bygghöjd: 100-250mm
 • Takets lutning: 0-5°
 • Vegetationstyp: Vedartade växter - sedum - gräs - ängblommor - örter
 • Avrinningskoefficient: 0,2– 0,6
 • Nederbördsmagasin ca. 40-120 l/m2
 • Produkten är bedömd hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen

Undantag från BroofT2 Brandklassificering

Enl BBR 5:11 finns möjlighet till alternativ utformning för objektspecifika lösningar, vilket innebär att man kan göra på ett annat sätt än kraven i BBR.

Det förutsätter att byggnadens totala brandskydd blir minst lika bra som om alla krav hade uppfyllts. detta ska verifieras genom särskild utredning”


Förekommande växter

Botaniska namn Handelns namn
Achillea millefolium Röllika
Achillea tomentosa Sten röllika
Allium schoenoprasum Gräslök
Antennaria dioica Kattfot
Anthemis tinctoria Färgkulla
Centaurea scabiosa Väddklint
Chrysanthemum leucanthemum Prästkrage
Dianthus carthusianorum Brödranejlika
Hieracium pilosella Gråfibbla
Hieracium x rubrum Rödfibbla
Petrorhagia saxifraga Klippnejlika
Potentilla verna Femfingerört
Prunella grandiflora Praktbrunört
Sanguisorba minor Pimpinell
Saponaria ocymoides Såpnejlika
Sedum album "Coral Carpet" Vit fetknopp
Sedum reflexum Stor fetknopp
Sedum sexangulare "White Tatra" Kantig fetknopp
Sedum spurium Kaukasiskt fetblad
Thymus montanus Stortimjan
Thymus serpyllum Backtimjan
Verbascum phoeniceum Violkungsljus
Veronica teucrium Praktveronika1. Sedum-ört-ängsmatta, pluggplantor

Svenskodlade sedum-gräs-örtmattor för snabb och säker etablering, tjocklek minst 30mm. Innehåller upp till 11 sedumsorter som bas samt upp till 30 olika perenner. Nätarmerad krympfri stomme av cocosfiber och fleece, storlek 1 x 1.2m. Biokol kan blandas i sedummattan om så önskas.

Pluggplantor med mängder av olika sorter samt skräddarsydda fröblandningar kan vi erhålla och odla fram efter önskemål.

Se PDF

2. Svenska Naturtak odlingssubstrat

Detta substrat är specifikt för extensivt tak med relativt låg vikt, stor porvolym som ger rötterna gott om syre, substratet har mycket god vattenhållande förmåga. Rek mängd minst 60mm vid läggning av förodlad matta, vid sådd eller plantering minst 100mm, biokol kan tillsättas om så önskas.

Se PDF

3. Optigreen fleecematta typ 105

Förhindrar fina partiklar att rinna ner till dräneringslagret och täppa igen dräneringshålen.

Se PDF

4. Optigreen dränering- och vattenhållande skiva FKD 40 (40mm)

-Effektiv dränering av regnvatten

-Förhindrar vattensamlingar på lågt lutande tak och tak med långt mellan avloppsbrunnar

Se PDF

5. Optigreen skydds och vattenförvarings matta RMS 300

Förhindrar skador på takmembranet.

Se PDF

Optigreen inspektionsbrunn

Se PDF

Svenska Naturtak AB

Adress:
Borrebackevägen 73
218 74 Tygelsjö

Mikael Blihagen
0709-46 63 73
[email protected]

Björn Jacobsson
0705-54 39 96
[email protected]

E-post:
[javascript protected email address]

Ekebo Gård

Address:
Gessie Byaväg 10, Vellinge

Telefon:
Johan Larsson 0708-183220
Kristina Torstensson 0703-622740

Email: [email protected]

Visning och hämtande privatkunder