[javascript protected email address]
Björn: 0705-54 39 96
Mikael: 0709-46 63 73

Blue Roof - dagvattenfördröjning

Dagvattenfördröjande gröna tak som är utformat för att kunna använda ett större urval av växter som perenna plantor, vilda blommor, buskar etc. samt även publika tak. Många kommuner växer i rask takt, något som glöms bort eller är väldigt kostsamt att åtgärda är avloppsnäten, problemen uppkommer när man hårdgör och bebygger ytor som tidigare var bevuxna, rören har sin diameter och ligger där dom ligger nedgrävda för att ta emot ännu mer dagvatten, med våra dagvattenfördröjande system kan vi minimera belastningen på avloppsnäten vid nederbörd.

Egenskaper

 • Stort urval av växter
 • Livsmiljö för fjärilar, bi och andra nyttoinsekter
 • Lång livslängd
 • Vattenhållande upp till 150mm nederbörd
 • Fungerar även på stenlagda tak/ytor
 • Avrinning justerbar till mindre än 1 l/s med Flow Control

Teknisk data

 • Vikt: 90-520 kg/m2
 • Bygghöjd: 90-460mm
 • Takets lutning: 0-5° (0-9%)
 • Vegetationstyp: Buskar-vedartade växter - sedum - ängblommor - örter - gräsmattor mm.
 • Avrinningskoefficient från Cs= 0.01
 • Vattenmagasin ca. 21-150 l/m2


Förekommande växter

Botaniska namn Handelns namn
Achillea millefolium Röllika
Achillea tomentosa Sten röllika
Allium schoenoprasum Gräslök
Antennaria dioica Kattfot
Anthemis tinctoria Färgkulla
Centaurea scabiosa Väddklint
Chrysanthemum leucanthemum Prästkrage
Dianthus carthusianorum Brödranejlika
Hieracium pilosella Gråfibbla
Hieracium x rubrum Rödfibbla
Petrorhagia saxifraga Klippnejlika
Potentilla verna Femfingerört
Prunella grandiflora Praktbrunört
Sanguisorba minor Pimpinell
Saponaria ocymoides Såpnejlika
Sedum album "Coral Carpet" Vet fetknopp
Sedum reflexum Stor fetknopp
Sedum sexangulare "White Tatra" Kantig fetknopp
Sedum spurium Kaukasiskt fetblad
Thymus montanus Stortimjan
Thymus serpyllum Backtimjan
Verbascum phoeniceum Violkungsljus
Veronica teucrium Gråfibbla
Hieracium pilosella Praktveronika1. Svenska Naturtak sedum - mossmatta

Svenskodlade sedummattor för snabb och säker etablering, tjocklek 2-3 cm. Innehåller upp till 11 sedumsorter. Nätarmerad krympfri stomme av cocosfiber, storlek 1 x 1.2m. Biokol kan blandas i sedummattan om så önskas.

Pluggplantor med många olika sorter samt kundanpassade fröblandningar kan vi erhålla.

Se PDF

2. Svenska Naturtak odlingssubstrat

Detta substrat är specifikt för extensivt tak med relativt låg vikt, stor porvolym som ger rötterna gott om syre för att förhindra "sur" växtbädd som ger mossa stor chans att konkurrera ut växterna, substratet har mycket god vattenhållande förmåga. Rek mängd minst 60 liter/kvm. Biokol kan tillsättas.

Se PDF

3. Optigreen fleecematta typ 105

Förhindrar fina partiklar att rinna ner till dräneringslagret och täppa igen dräneringshålen.

Se PDF

Optigreen inspektionsbrunn

Se PDF

4. Meander 30

Plastpanel tillverkad av djupdragen återvunnet HDPE för användning på extensiva gröna tak med lutningar upp till 5 °.

Kanalsystem för dränering med en stark fördröjande avrinning.

Se PDF

5. Optigreen skydds och vattenförvarings matta RMS 300

Förhindrar skador på takmembranet.

Se PDF

Svenska Naturtak AB

Svenska Naturtag logga vit

Kontakta oss

Adress:
Borrebackevägen 73
218 74 Tygelsjö

Mikael Blihagen
0709-46 63 73
[email protected]

Björn Jacobsson
0705-54 39 96
[email protected]

E-post:
[javascript protected email address]