Naturtak

Semiintensivt grönt tak som är utformat för att kunna använda ett större urval av växter som perenna plantor, vilda blommor, buskar etc. med minimalt underhåll.


Egenskaper


-olika bygghöjder tillgängliga

-stort urval av växter

-gröna tak med biodiversitet

-livsmiljö för fjärilar, bi och andra nyttoinsekter

-lång livslängd

-färgrikt med blommande växter

-hög vattenupptagningsförmåga

-utmärkt isoleringsförmåga
(kort återbetalningstid)Teknisk data

Vikt: 100-300 kg/m2
Bygghöjd: 100-250mm
Takets lutning: 0-5° (0-9%)
Vegetationstyp: Buskar-vedartade växter
- sedum
Vattenbindning: 60-70 %
Avrinningskoefficient: 0,2– 0,6
Vattenförvar: ca. 30-80 l/m2
Läs mer...

(pdf 359kB)
(pdf 337kB)
(pdf 52,5kB)
 


 
     
Naturtak Sedum - Ört  

 
     


Ett urval vad som bl. a kan odlas
Sedum - Örter

Botaniska namn
Handelns namn
 
 
Sedum/Örter
     
Achillea millefolium
-
Röllika
 
Achillea tomentosa
-
Sten röllika
 
Allium schoenoprasum
-
Gräslök
 
Antennaria dioica
-
Kattfot
 
Anthemis tinctoria
-
Färgkulla
 
Centaurea scabiosa
-
Väddklint
 
Chrysanthemum leucanthemum
-
Prästkrage
 
Dianthus carthusianorum
-
Brödranejlika
 
Hieracium pilosella
-
Gråfibbla
 
Hieracium x rubrum
-
Rödfibbla
 
Petrorhagia saxifraga
-
Klippnejlika
 
Potentilla verna
-
Femfingerört
 
Prunella grandiflora
-
Praktbrunört
 
Sanguisorba minor
-
Pimpinell
 
Saponaria ocymoides
-
Såpnejlika
 
Sedum album "Coral Carpet"
-
Vit fetknopp
 
Sedum reflexum
-
Stor fetknopp
 
Sedum sexangulare "White Tatra"
-
Kantig fetknopp
 
Sedum spurium
-
Kaukasiskt fetblad
 
Thymus montanus
-
Stortimjan
 
Thymus serpyllum
-
Backtimjan
 
Verbascum phoeniceum
-
Violkungsljus
 
Veronica teucrium
-
Praktveronika
 
 
       
       
       
       
       
       


Sedumsticklingar och fröblandning alternativt förodlad Sedum-ört matta.

Kommer snart!

 


Svenska Naturtak odlingssubstrat

Detta substrat är specifikt för extensivt tak med relativt låg vikt, stor porvolym som ger rötterna gott om syre för att förhindra "sur" växtbädd som ger mossa stor chans att konkurrera ut växterna, substratet har mycket god vattenhållande förmåga. Rek mängd minst 80 liter/kvm.

(pdf 68,4kB)

 


Optigreen fleecematta typ 105

Förhindrar fina partiklar att rinna ner till dräneringslagret.

(pdf 109kB)
Optigreen inspektionsbrunn.

(pdf 35,8kB)

 


Optigreen dränering- och vattenhållande skiva
FKD 40 (40mm)

-Effektiv dränering av regnvatten

-Förhindrar vattensamlingar på lågt lutande tak och tak med långt mellan avloppsbrunnar

-Vattenhållande, ger växterna en vattenresavoar = vackrare och tåligare växter.

-Låg vikt med hög dräneringskapacitet.

(pdf 87,3kB)

 


Optigreen skydds och vattenförvarings matta RMS 300
Förhindrar skador på takmembranet.

(pdf 49,4kB)

 
  
All photos copyright © by Optigreen
Site hosted and created by bafox